ทุกระเบียงมีเรื่องราว

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

ทุกระเบียงมีเรื่องราว

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

แบรนด์ของเรา

แบ่งปันวิดีโอการกักตัวที่ถ่ายทำเอง (สองนาทีหรือต่ำกว่า) แล้วลุ้นโอกาสที่จะได้ลงในแชนแนลเราทั่วโลก

แบ่งปันวิดีโอของคุณกับเรา...

…เราจะคัดสรรเรื่องราวที่จะแสดงผ่านทุกช่องทางของเราทั่วโลก

 

ในช่วงเวลาแห่งการกักตัวนี้ ผู้คนทุกหนแห่งต่างก็เปิดระเบียง และเปิดบ้านเพื่อแบ่งปัน
ช่วงเวลาพิเศษกับเรา ช่วงเวลาเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของบัลโคนีสตอรี่ส์

 

คุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้เรา และตอนนี้เราอยากให้เรื่องราวในทุกๆ วันมีชีวิตชีวาและ แบ่งปันกับคนทั่วโลก

 

แบ่งปันเรื่องใหม่ๆ ที่คุณสนใจ เรื่องตลกขบขัน ความเป็นศิลปินในตัวคุณ ชีวิตของคุณกับเพื่อนๆ และคนที่รักในวันที่มีการล็อกดาวน์

แบ่งปันวิดีโอของคุณกับเรา...

…เราจะคัดสรรเรื่องราวที่จะแสดงผ่านทุกช่องทางของเราทั่วโลก

ในช่วงเวลาแห่งการกักตัวนี้ ผู้คนทุกหนแห่งต่างก็เปิดระเบียง และเปิดบ้านเพื่อแบ่งปัน
ช่วงเวลาพิเศษกับเรา ช่วงเวลาเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของบัลโคนีสตอรี่ส์

คุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้เรา และตอนนี้เราอยากให้เรื่องราวในทุกๆ วันมีชีวิตชีวาและ แบ่งปันกับคนทั่วโลก

แบ่งปันเรื่องใหม่ๆ ที่คุณสนใจ เรื่องตลกขบขัน ความเป็นศิลปินในตัวคุณ ชีวิตของคุณกับเพื่อนๆ และคนที่รักในวันที่มีการล็อกดาวน์