Serwis internetowy dostępny pod adresem www.balconystories.tv (dalej jako “Serwis”) należy do VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U., spółki z siedzibą w Madrycie, przy ul. Paseo de Recoletos 33, piętro pierwsze, 28004, Madryt, Hiszpania. W niniejszym Regulaminie, termin ,,Użytkownik” odnosi się do wszystkich osób korzystających z Serwisu, zaś termin ,,VIACOM” odnosi się do spółki VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U., spółek zależnych, spółek powiązanych lub innych podmiotów należących do grupy ViacomCBS.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Ochrony Prywatności oraz Polityką Plików Cookie przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, gdyż wejście na stronę oraz korzystanie z niej oznacza akceptację zasad Polityki Ochrony Prywatności oraz Polityki Plików Cookie w wersji obowiązującej w dniu korzystania. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do każdej osoby korzystającej z Serwisu, dlatego prosimy o uważne przeczytanie jego postanowień. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz przystąpić do korzystania z Serwisu i jesteś zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia strony. Niniejszy Regulamin może ulec modyfikacji, dlatego zachęcamy do regularnego przeglądania Regulaminu i zapoznawania się z jego treścią oraz wszelkimi wprowadzonnymi zmianami. Data ostatniej modyfikacji znajduje się na końcu Regulaminu i będzie aktualizowana po każdej zmianie jego postanowień.

VIACOM dąży do zapewnienia zadowalającego poziomu korzystania ze wszystkich naszych serwisów internetowych. Jednakże, ze względów praktycznych i technicznych, nie możemy zagwarantować stałego dostępu do Serwisu ani jego bezbłędnego funkcjonowania. Wszelkie nieścisłości czy błędy typograficzne obecne w informacjach lub innych treściach dostępnych w Serwisie, zostaną przez nas poprawione jak tylko się o nich dowiemy. Dostępność Serwisu może być czasami ograniczona z uwagi na potrzebę wprowadzenia zmian technicznych, czynności konserwacyjne czy działania związane z modyfikacją Serwisu. Zastrzegamy sobie również możliwość wycofania określonych nieodpłatnych opcji oraz usług Serwisu.

Serwis jest na bieżąco monitorowany pod względem ochrony przed wirusami, jednakże nie możemy zagwarantować, że Serwis będzie wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów, dlatego zalecamy ostrożność w tym zakresie oraz korzystanie z oprogramowania antywirusowego w czasie przeglądania Serwisu.

Użytkownik będzie zobowiązany pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności szkody powstałe z tytułu zaspokojenia roszczeń osób trzecich wynikłych z takiego nieprawidłowego korzystania z Serwisu.

Data ostatniej modyfikacji: 21 kwietnia 2020 r. dicha plataforma.