Algemene Voorwaarden

De website www.balconystories.tv (de “Site”) is eigendom van VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U. een bedrijf dat is geregistreerd in Madrid, aan de Paseo de Recoletos 33, 1e verdieping, 28004, Spanje. Met de term ‘Gebruiker’ en/of ‘u’ wordt er naar u verwezen en met ‘VIACOM’ en/of ‘ons’ wordt verwezen naar VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U., haar dochterondernemingen, agenten en elk bedrijf of entiteit van de ViacomCBS-groep.

Voordat u de Site gebruikt, leest u dan alstublieft deze Algemene Voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid zorgvuldig door. Het gebruik van en de toegang tot de Site impliceert namelijk de aanvaarding van het privacy- en cookiebeleid dat door VIACOM is gepubliceerd zodra de Gebruiker toegang heeft gekregen tot de Site. Lees daarom deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze online diensten gebruikt, omdat u vanaf dat moment aan deze voorwaarden gebonden zult zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, geven we u geen toestemming om de Site te gebruiken en dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken. VIACOM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te actualiseren. Wanneer Gebruiker de Site blijft gebruiken na een dergelijke aanpassing, wordt Gebruiker geacht in te stemmen met de betreffende aanpassing(en). VIACOM raadt de Gebruiker daarom aan om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om te zien of ze zijn gewijzigd. We zullen onderaan deze Algemene Voorwaarden altijd de datum vermelden waarop ze voor het laatst zijn bijgewerkt.

VIACOM betracht alle redelijkerwijs mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van haar Websites en spant zich in om de informatie op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk aan te bieden, maar geeft ter zake geen garanties. Dit betekent dat VIMN geen garanties biedt met betrekking tot bijvoorbeeld de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de Websites.
VIACOM streeft ernaar om een bevredigend prestatieniveau te bieden voor al onze online services. Het is echter technisch of in de praktijk niet altijd haalbaar om onze online diensten foutloos aan te bieden. De informatie en het materiaal op de Site kunnen enkele onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Zodra deze ons ter kennis zijn gekomen, zullen we ze uiteraard trachten te corrigeren. De Site kan soms niet beschikbaar zijn om technische redenen voor onderhoud of omdat wij redactionele wijzigingen op de Site aanbrengen. Bovendien kunnen wij op elk moment besluiten om te stoppen met het aanbieden van onze gratis beschikbare onlinediensten.

VIACOM betracht alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen om de informatie op en inhoud van de Site op virussen te controleren, maar kan niet garanderen dat de Site vrij zal zijn van virussen of bugs. VIACOM raadt u daarom altijd aan om enige voorzichtigheid te betrachten en antivirussoftware te gebruiken bij het openen van de Site.

Indien Gebruiker misbruik maakt van onze online diensten zal Gebruiker ons volledig moeten vergoeden voor al onze verliezen die zijn veroorzaakt door het misbruik, inclusief de verliezen die we lijden doordat iemand anders een claim tegen ons indient met betrekking tot dergelijk misbruik. Er ontstaat misbruik van de Site als Gebruiker zich niet aan de regels in deze Algemene Voorwaarden houdt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2020