Právní ujednání

Webovou stránku www.balconystories.tv (dále jen „stránka“) vlastní společnost VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U. se sídlem v Madridu, Paseo de Recoletos 33, 1. patro, 28004, Španělsko. Termínem „Uživatel“ jste myšlen/a Vy a termínem „VIACOM“ je myšlena společnost VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U., její dceřiné společnosti, agenti a jakékoli jiné společnosti či subjekty skupiny ViacomCBS.

Před použitím této stránky si prosím pečlivě přečtěte toto právní ujednání, zásady ochrany osobních údajů a zásady cookies. Přístup a používání této stránky je brán jako přijetí těchto zásad na ochranu osobních údajů a zásad cookies ve verzi zveřejněné společností VIACOM v okamžiku, kdy uživatel vstoupí na stránku. Před použitím našich online služeb si pečlivě přečtěte toto právní ujednání, protože jím budete vázáni. Pokud s některými z těchto právních ujednání nesouhlasíte, nemáte naše svolení k používání tohoto webu a měli byste jej okamžitě opustit. Je možné, že v budoucnu budeme muset toto právní ujednání změnit. Doporučujeme, abyste si čas od času toto právní ujednání zkontrolovali a zjistili, zda se nezměnilo. Ve spodní části tohoto právního ujednání vždy uvedeme datum, kdy bylo naposledy aktualizováno.
Společnost VIACOM se snaží poskytovat uspokojivou úroveň výkonu pro všechny naše online služby. Není však technicky možné nebo proveditelné poskytovat naše online služby bez jakýchkoli poruch. Informace a materiály poskytované na stránce mohou zahrnovat některé nepřesnosti nebo typografické chyby, které se budeme snažit opravit, jakmile jsme na ně upozorněni nebo si jich všimneme. Stránka může být někdy nedostupná z technických důvodů, z důvodu údržby nebo z důvodu provádení redakčních změn. Můžeme se také kdykoli rozhodnout, že přestaneme poskytovat některé z našich volně dostupných online služeb.

Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom stránku a její obsah zkontrolovali a zjistili, zda neobsahuje viry, ale nemůžeme slíbit, že se na stránce viry nebo chyby neobjeví a v tomto ohledu doporučujeme, abyste při přístupu na stránky používali antivirový software.

V případě jakéhokoliv zneužití našich služeb z Vaší strany budete vyzváni k odškodnění v plné výši za takové zneužití, včetně ztrát, které utrpíme v důsledku toho, že někdo jiný proti nám vznesl nárok v souvislosti s takovým zneužitím. Ke zneužití stránky dojde, pokud nebude dodržena jakákoliv podmínka, stanovená v tomto právním ujednání.

Toto právní ujednání bylo naposledy aktualizováno dne 21. dubna 2020